HNY2010

posted on 02 Jan 2010 00:50 by pongsakorn-a

วันแรกของปีอยากทำอะไร

วันสุดท้ายของปีอยากทำอะไร

เราอยากทำอะไร

ใครอยากทำอะไร

ทุกคนอยากทำอะไร

แล้วอะไรนั้นมันคืออะไร

ขอให้ทุกคนได้ค้นพบ และพบเจอกับอะไรๆ ที่อยากทำ

HNY2010 โชคดีทุกคน

ตื่น

posted on 16 Dec 2009 11:42 by pongsakorn-a

ความจริงที่ไม่อยากจำ ฉันจำได้

ฉันถูกปลุกขึ้นมาเพื่อมาเดินอยู่ในวังวนเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ฉันอยากออกเดินทาง ฉันอยากปิดไฟแล้วเดินก้าวออกจากห้อง

ฉันอยากใช้แสงเทียนในการนำพาชีวิตของฉันมากกว่าแสงไฟนีออนบนผนัง

ฉันอยากมองดูคลื่นทะเล เพราะมันอาจจะช่วยซัดล้างความทรงจำบางอย่างของฉันให้จางลง

และหายไป

แต่ฉันจะไม่ขออะไรไปมากกว่าขอให้พรุ้งนี้ฉันยังมีลมหายใจ

ที่พร้อมก้าวเดินในวังวนเก่าๆ เพื่อรอวันก้าวไปสู่วังวนใหม่ๆ ต่อไป ต่อไป ต่อไป ขอบคุณ